KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 56 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurekexecutive.se
MALMÖ
Malmöhusvägen 1
211 18 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurekexecutive.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurekexecutive.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurekexecutive.se

NYHETER

EXECUTIVE SEARCH

De svåraste och mest krävande rekryteringarna

Jurek Executive Search är ett affärsområde inom Jurek där vi hanterar de svåraste och mest krävande rekryteringarna. Varje kund och varje uppdrag är unikt och vi anpassar alltid arbetssätt och lösningar utifrån varje uppdrag.

Varje projekt inkluderar en grundlig och omfattande kartläggning av nyckelpersoner inom närliggande branscher och organisationer. Utifrån en short-list hjälper vi sedan hela vägen från att kontakta, träffa och motivera de mest intressanta kandidaterna till att skräddarsy erbjudande och förhandla om avtal.

Att anställa chefer och specialister kräver mer. Mer av dig som beställare och mer av oss som sköter rekryteringen. Executive Search är därför en mycket systematiskt process med tydliga steg, delmål och mål. Alla rekryteringar sköts av mycket erfarna rekryteringskonsulter med lång erfarenhet från såväl den bransch rekryteringen rör som erfarenhet av chefs- och specialistrekryteringar.

Ett grundkrav för att Executive Search ska vara effektivt är en djup förståelse för kundens affärsverksamhet, företagskultur, värderingar och självklart även målsättningen med rekryteringen. Därför åtar vi oss bara uppdrag som vi är övertygade om att vi kan lösa på ett framgångsrikt sätt.

Vi vill alltid ha långsiktiga relationer med såväl uppdragsgivare som kandidater. Därför värdesätter vi konfidentialitet, professionalism och målinriktade dialoger över allt annat.

STYRELSEREKRYTERING

Förutsättning för att företag ska utvecklas

Rätt styrelse är en förutsättning för att företag ska utvecklas i rätt riktning. Jurek Executive Search vet vad som krävs och har nätverket för att hitta rätt personer.

Genom en tydlig och strukturerad process ser vi till att styrelsen får de personer och kompetenser som behövs. Vi ser alltid till att den totala sammansättningen av personligheter och kompetenser för att möta de utmaningar och möjligheter företaget står inför.

Är du intresserad av att finnas med i vårt nätverk för framtida styrelseuppdrag? Skriv till oss på: info@jurekexecutive.se och berätta om dina erfarenheter och styrkor när det gäller styrelsearbete, bifoga gärna ditt cv!

VÅRT TEAM

X

UTBILDNING
Gymnasieekonom och diverse ledarutbildningar

NUVARANDE
Rekryteringskonsult Jurek och Jurek Executive search

TIDIGARE JOBB & POSITIONER
Recruitment Consultant/Division Manager, Hays. Recruitment Consultant, Academic Search. Ekonomichef, Redovisningskonsult och drivit Redovisningsbyrå

Mari Jehrlander
Recruitment Consultant
+46 736-12 05 55
mari.jehrlander@jurek.se
X

UTBILDNING
Personaladministration, Örebro Universitet 2005
Sälj och ledarutbildningar: Adecco University, SHL Talent Management
Tester: OPQ, TalentQ

NUVARANDE
Interim Manager, Jurek

TIDIGARE JOBB & POSITIONER
Seniorkonsult, Executive Sales Search
Search/Rekryteringskonsult, PeakSearch
Business Development Manager, SHL Group
Account Manager, Adecco
Konsultchef, Adecco
Bemannings och rekryteringsansvarig, Servisair Arlanda

Joakim Folmer Hansen
Interim Manager
+46 739 87 97 22
joakim.folmerhansen@jurek.se
X

UTBILDNING
Handelshögskolan i Stockholm, civ. ekonomutbildning
Coachutbildning, ICF nivå PCC
Styrelseakademien 2015, Styrelsearbete
Tester: TalentQ, OPQ, Master Management, Garuda

NUVARANDE
Senior Consultant, Jurek Executive Search

TIDIGARE JOBB & POSITIONER
VD, Rekrytera AB
Seniorkonsult, Penna Human Capital Management
VD, Programmera Rekrytering
Försäljningschef Kodak Nordic AB

Gunilla von Gegerfelt
Senior Consultant, Executive Search
+46 739 88 85 94
gunilla.von.gegerfelt@jurekexecutive.se
X

UTBILDNING
Fil kand i Sociologi, Stockholms Universitet 2005 Diplomerad Marknadsekonom, Berghs School of Communication, 1997

NUVARANDE
Researcher, Jurek

TIDIGARE JOBB & POSITIONER
Manager Business Support, PPMO, TeliaSonera Consultant, PMO, TeliaSonera Communication Consultant, Hammer & Hanborg Project Manager, Marketing Communication, Hewlett Packard

Pernilla Svensson
Researcher
+46 706 80 80 01
pernilla.svensson@jurek.se
X

UTBILDNING
Jur kand, Stockholms Universitet
Div ledarskapsutbildningar
Tester: Talent Q

NUVARANDE
Business Manager Law & Recruitment Consultant

TIDIGARE JOBB & POSITIONER
Tingsnotarie, Huddinge Tingsrätt
Biträdande jurist, Danowsky & Partners Advokatbyrå
Bolagsjurist och varumärkeschef, AB Electrolux
Chefsjurist, STIM

Helena Woodcock
Business Manager Law
+46 733 10 95 85
helena.woodcock@jurek.se

INTERIM MANAGEMENT

Lösning under rekrytering eller förändringsprocess

Behöver du en tillfällig lösning på chefs- eller specialistnivå under en viss tid löser vi detta inom Jurek Executive Search. Oavsett om det är en lösning under pågående rekrytering eller under en förändringsprocess som kräver extra styrning och ledning.

Jurek Executive Search har ett etablerat nätverk av chefer och specialister med lång erfarenhet av förändringsarbete. För Interim Management följer vi samma process som vid en vanlig rekrytering via Executive Search och skräddarsyr varje uppdrag för att alltid hitta en person med rätt kunskaper, erfarenheter och förståelse för kundens behov och situation.

Det finns många tillfällen då en interimslösning är att föredra framför en mer permanent rekrytering. Exempelvis vid en akut vakans, en förändringsprocess, genomförande av större projekt, genomlysning av avtal mm. En traditionell rekrytering är vanligast vid långsiktiga och planerade personalförändringar. Men under en kort utvecklingsfas eller en oväntad förändring, är det oftast mer effektivt att använda tillfällig kompetens. Vi ser också att intresset för att hyra in högkvalificerade chefer och specialister har ökat. Idag används interimslösningar exempelvis som ett sätt att täcka upp när en traditionell chefsrekrytering tar lång tid, vid föräldraledigheter och när företag expanderar eller avvecklas. Vi skräddarsyr en lösning utifrån ert kompetensbehov. Det är ett smidigt upplägg där vi står för allt praktiskt som löneutbetalningar och försäkringar.

Att använda interimslösningar som en del av personalstrategin ger ett kostnadseffektivt verktyg som ökar organisationens flexibilitet. Interimslösningar kan vara ett alternativ i flera olika situationer, till exempel:

UNDER PÅGÅENDE REKRYTERINGSPROCESS

I väntan på att en rekryteringsprocess ska slutföras, eller då den aktuella personen för positionen inte kan komma loss genast kan en interimslösning förhindra att ärenden blir liggande för länge.

VID TILLFÄLLIGT BEHOV AV SPECIFIK KOMPETENS

En extern konsult kan bidra med erfarenhet och kompetens i ett specifikt projekt där den efterfrågade specialistkompetensen inte finns inom organisationen.

VID FÖRÄNDRINGSPROCESSER ELLER OMORGANISATIONER

När er organisation ska göra en större förändringsresa kan specialistkompetens krävas på flera positioner för att säkerställa att kursändringen får bästa möjliga resultat. När den nya organisationen är på plats tar förvaltande chefer med långsiktigt engagemang över.

En tillfällig chef har sällan eller aldrig tid att växa in i rollen. Under en begränsad tid ska de vara på plats i organisationer som är i förändring. Det kräver erfarenhet, både av branschen och av att hantera olika situationer. Vi har ett stort antal interimschefer och kvalificerade specialister i vårt nätverk och att de är specialiserade på den typen av uppdrag beror till stor del på att interim management är deras medvetna karriärval. Alla våra konsulter har lång dokumenterad erfarenhet av att arbeta på såväl specialistnivå som på ledningsnivå i olika branscher och med olika kompetensområden.

Jurek Executive Search ett stort nätverk av proffs med gedigen erfarenhet av linjearbete och med kort startsträcka. Våra konsulter har alltid mer erfarenhet än vad uppdraget kräver för att kunna klara av att utföra sitt uppdrag.

Våra fokusområden är bland annat:

➢ VD

➢ IT chef

➢ Enhetschefer

➢ Avdelningschefer

➢ Förvaltningschef

➢ HR chef

➢ Specialister/utredare


Karriärcoaching

Tillsammans utarbetar vi en strategi hur du skall nå ditt mål.

Karriärcoaching syftar till att ge konkreta resultat, med fokus på att definiera och uppnå ett specifikt mål. Det innebär att se objektivt på erfarenheter, kompetens, analysera styrkor och drivkrafter samt reflektera över mervärden. Coachingen bygger på att hitta lösningar och att agera utifrån dessa.

Coachingen anpassas till dina unika behov och önskemål. Tillsammans väljer vi ut de områden som är mest värdefulla för dig att arbeta med.

Våra coacher är noggrant utvalda, certifierade och har minst fem års erfarenhet av coaching. De agerar utifrån Jurekexecutive standards, process och system.

 

Personal Due Diligence

När man skapar nya relationer uppstår alltid en viss risk. Detta oavsett om det gäller en rekrytering eller ett bolagsförvärv. Därför erbjuder Jurek Executive Search faktaktabaserade bakgrundskontroller av personer där vi kartlägger och analyserar ett antal faktorer.

Personal Due Diligence hanteras alltid konfidentiellt och innebär i normalfallet en kartläggning, analys och uppföljning av en persons ekonomiska och juridiska status. Vi erbjuder även mediaprofiler av såväl fysiska som juridiska personer.

Alla rapporter levereras inom två till fem arbetsdagar i form av omfattande skriftlig dokumentation och en grundlig muntlig genomgång.

HITTA EN PERFEKT MATCHNING!

Second Opinion

Har du redan hittat en eller några kandidater till en chef- eller specialistroll? Då kan vi erbjuda vår tjänst Second Opinion för att säkerställa att de uppfyller kraven som ställs.

Efter att ha tagit del av kundens kravprofil träffar vi kandidaten eller kandidaterna och genomför ett antal tester, intervjuer och går igenom eventuella referenser. Samtliga verktyg vi använder är granskade av Stiftelsen för tillämpad psykologi och ger en bra bild över vem som är mest lämpad för ett specifikt uppdrag.

Alla tester genomförs av våra mycket erfarna rekryteringskonsulter inom Executive Search.

Mentorskap

Mentorer spelar en viktig roll för den personliga utvecklingen och med rätt mentor har man alltid en pålitlig och kompetent rådgivare nära till hands. Vi erbjuder därför mycket erfarna mentorer som har kompetens och vana med förändringsprocesser, strukturarbete och ledarskap.

Våra mentorer förstår dina utmaningar och behov.

VÄLKOMMEN