KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 56 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurekexecutive.se
MALMÖ
Malmöhusvägen 1
211 18 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurekexecutive.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurekexecutive.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurekexecutive.se

Lär känna en av Jurek Executive Search Interimskonsulter

Pontus är en erfaren chef och affärs/arbetsrättsjurist med operativ erfarenhet från både näringsliv och offentlig verksamhet. Med en gedigen erfarenhet från nationella kollektivavtalsförhandlingar, affärsförhandlingar och omfattande förändringsarbete så har han en bred erfarenhetsbas i rollen som interimschef och konsult. Lyssna till Pontus egna ord om hur han axlar rollen som interimschef.

 

Jag har nu ett uppdrag åt en kommun där jag i olika steg genomför ett antal utredningar kring organisationen av verksamheten och kommer med förslag och råd till ledningen. Det handlar bl. a. om att arbeta mer processorienterat samt skapa en fungerande organisations- och ledningsstruktur som stödjer verksamheten på ett funktionellt sätt.

 

Det är fantastiskt roligt och givande att kunna gå in som konsult/interimschef och vara ett stöd till ledningen där man verkligen känner att man gör nytta. Detta uppdrag har också varit relativt pressat av tid med tydliga deadlines vilket ställer extra höga krav på både konsult och ledning. Självklart är det särskilt roligt när man lyckas nå de högt uppsatta målen och man får ett kvitto på att kunden är nöjd genom ett fortsatt förtroende och nya uppdrag.

 

I rollen som konsult/interimschef på Jurek måste man ha ett snabbfotat och flexibelt förhållningssätt där man gör en snabb analys av läge, verksamhet och situation. Sedan handlar det om att lyssna in och skapa ett tydligt förtroende hos ledning och personal för att kunna leverera ett resultat som överensstämmer med de förväntningar man har på sig. En viktig del är också att känna ett stöd från Jurek och sin närmaste chef/kontakt i sin roll eftersom det alltid uppstår oväntade frågor och problem i rollen som konsult/interimschef.

 

Här måste jag säga att Jurek är ett föredöme eftersom det finns en kompetent organisation bakom alla operativa konsulter som alltid är ett stöd i nära dialog med kund och konsult. Personligen tror jag att detta är viktigt eftersom det skapar en stabilitet genom hela kedjan kring uppdraget och att man säkrar en trygg leverans till kunden. På Jurek är man en del i ett enda stort team som gemensamt skapar mervärde för kunderna vilket ger ökad arbetsglädje.

VÄLKOMMEN