KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 56 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurekexecutive.se
MALMÖ
Malmöhusvägen 1
211 18 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurekexecutive.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurekexecutive.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurekexecutive.se

Jurek Interim – vad, när, hur och varför?

Jurek Interim erbjuder tillfälliga lösningar på chefs- eller specialistnivå via Executive Search. Behöver du en tillfällig lösning på chefs- eller specialistnivå under en viss tid löser vi detta oavsett om det är en lösning under pågående rekrytering eller under en förändringsprocess som kräver extra styrning och ledning. Vi har ett etablerat nätverk av erfarna chefer och specialister som tagit ett medvetet karriärval att arbeta inom Interim, som kan vara behjälpliga för att exempelvis fylla en senior roll under en pågående rekryteringsprocess, om ni har ett tillfälligt behov av en specifik kompetens eller om ni genomgår en förändringsprocess eller omorganisation.

Men vad, när, hur och varför Interim Management? Läs mer här!

VÄLKOMMEN